Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyŘeditel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem nabízí volné systemizované místo:

Koordinační, projektový a programový pracovník
Obor:    Bezpečnost práce a požární ochrana, koordinátor BOZP na stavbách

Platová třída:                       11
Směnnost:                            Pružná pracovní doba
Počet hodin týdně:             40 hodin
Zaměstnání od:                   1. 5. 2021
Místo výkonu práce:           Brno, Svatoplukova 84
Působnost:                           Objekty MO v regionu Moravy

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem je přímo podřízeným útvarem sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany. Prostřednictvím jednotlivých oddělení a provozních středisek v regionu Moravy zabezpečuje přípravu a realizaci staveb investičního charakteru a opravy nemovité infrastruktury.  V objektech rezortu MO patřící AHNM  zabezpečuje činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP a požární ochrany a činnost koordinátora staveb.

Požadujeme:
-     Vzdělání (SŠ, VOŠ, VŠ);
-    Platné OSVĚDČENÍ na odbornosti:
-    Odborně způsobilá osoba prevence rizik (BOZP) podle zákona 309/2006 Sb.;
-    koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.;
-    Odborně způsobilá osoba požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb.;
-    Praxe v oboru a práce v rezortu MO výhodou;
-    Znalost práce s PC (MS Office – Word, Excel);
-    Zodpovědnost, samostatnost, iniciativu, komunikační schopnosti, samovzdělávání, flexibilitu;
-    Zdravotní způsobilost;
-    ŘP skupiny B;
-    Trestní bezúhonnost.

Náplň práce:
-    Komplexně a metodicky řídit, kontrolovat a zpracovávat dokumentaci v oblastech BOZP a PO pro region Moravy;
-    Plnit činnost nezávislého koordinátora BOZP podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o               bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
-    Provádět všechny druhy školení v oblasti BOZP, PO a provádět odbornou přípravu preventistů PO;
-    Sledovat odstraňování závad zjištěných při kontrolách a navrhovat zaměstnavateli potřebná opatření k jejich odstranění.

Nabízíme:
-    Odpovídající osobní ohodnocení;
-    25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna;
-    Příspěvek na stravování (Stravenky);
-    FKSP příspěvky;
-    Vzdělávací kurzy a školení;
-    Možnost ubytování v gesci Ministerstva obrany.

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84
662 10 Brno

Kontaktní osoba: Alena Vobůrková, personalista AHNM, tel. 973 206 262, 702 000 629, e-mail: alena.voburkova@army.cz
<- Vrátit se zpět na přehled nabídek