Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyNemovitosti k pronájmu


230105 (ČA) - Objekt stálého lehkého opevnění Děčín – SLO VEČ 3330, k.ú. Kytlické Mlýny
Zařazení:Budovy-stavby
Lokalita: Litoměřice