Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyOdbor provozu nemovité infrastruktury AHNM

Činnost Odboru provozu nemovité infrastruktury zabezpečuje 5 oddělení:
·    oddělení řízení provozu
·    oddělení provozu Praha,
·    oddělení provozu Pardubice
·    oddělení provozu Brno
·    oddělení specialistů.

Odbor provozu nemovité infrastruktury zabezpečuje, prostřednictvím jednotlivých oddělení na majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření Ministerstvu obrany, opravy a údržbu stavebních objektů, včetně pozemků a opravy, údržbu a zákonné revize technologií, potřebných k provozování stavebních objektů.
V souvislosti s tímto zabezpečením dále zajišťuje nákup služeb a nákup energií. K výkonu činnosti Odboru provozu nemovité infrastruktury jsou jednotlivým oddělením provozu Praha, Pardubice a Brno podřízena provozní střediska.

Kontakty:

Ředitelství Praha:

Zástupce ředitele - ředitel odboru

Ing. Vlastislav Šebesta
Tel.: 973 206 217, e-mail: sebestav@army.cz

Zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení řízení provozu
Ing. Jiří Houdek
Tel.: 973 206 311, e-mail: houdekj@army.cz

Asistentka

Monika Konvičková
Tel.: 973 206 251, fax: 973 206 344.

Regiony:

Oddělení provozu Praha:
Vedoucí: Ing. Zdenko Pohranc, tel.: 973 296 234, e-mail: pohrancz@army.cz
Zástupce: Ing. Jan Petrš, tel. 973 296 214.

Oddělení provozu Pardubice:

Vedoucí: Iveta Vamberová, tel.: 973 245 711, e-mail: vamberovai@army.cz
Zástupce: Ing. Zuzana Brandová, tel. 973 245 625.

Oddělení provozu Brno:
Ing. Miroslav Flajtinger, tel.: 973 445 718, e-mail: flajtingerm@army.cz
Zástupce: Ing. Růžena Vychodilová, tel. 973 445 889.

Oddělení specialistů:
Vedoucí: Ing. Jaroslav Žitňanský, tel.: 973 445 958, e-mail: zitnanskyj@army.cz
Zástupce: Ing. Miroslav Velich, tel.: 973 445 902.