Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyOdbor řízení staveb AHNM

Činnost Odboru řízení staveb zabezpečuje 5 oddělení:
·    oddělení řízení investic
·    oddělení investic Praha
·    oddělení investic Pardubice
·    oddělení investic Brno
·    oddělení bezpečnostních investic NATO

Odbor řízení staveb zabezpečuje, prostřednictvím jednotlivých oddělení, přípravu a realizaci staveb investičního charakteru, včetně staveb financovaných z dotačních prostředků a podílí se na zabezpečení přípravy a realizace staveb zařazených do programu bezpečnostních investic NATO (NSIP).


Kontakty:

Ředitel odboru
Mgr. Tomáš Urbánek
Tel.: 973 206 211, e-mail: ahnm-ors@army.cz, urbanekt@army.cz

Asistentka
Martina Šmídová, tel.: 973 206 211, e-mail: ahnm-ors@army.cz

Oddělení investic Praha:
Vedoucí:    Roman Prášek, tel.: 973 206 249, e-mail: prasekr@army.cz

Oddělení investic Pardubice:
Vedoucí:    Ing. Bc. Ladislava Hemerková, tel.: 973 245 794, e-mail: hemerkoval@army.cz

Oddělení investic Brno:
Vedoucí:    Ing. Josef Kamenišťak, tel.: 973 445 845, e-mail: kamenistakj@army.cz

Oddělení bezpečnostních investic NATO:

Vedoucí:    Ing. Lubomír Štopl, tel.: 973 445 958, e-mail: stopll@army.cz