Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyŘeditelství AHNM

Ředitelství zajišťuje koordinaci víceletých nadregionálních projektů v působnosti AHNM a koordinuje plánovací a analytickou činnost a zajišťuje podporu rozhodovacího procesu vedoucích zaměstnanců AHNM na základě vyhodnocování ekonomických ukazatelů procesů a činností vedoucích ke splnění úkolů a cílů AHNM.