Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyŘeditelství AHNM

Ředitelství zajišťuje koordinaci víceletých nadregionálních projektů v působnosti AHNM a koordinuje plánovací a analytickou činnost a zajišťuje podporu rozhodovacího procesu vedoucích zaměstnanců AHNM na základě vyhodnocování ekonomických ukazatelů procesů a činností vedoucích ke splnění úkolů a cílů AHNM.


Ředitel agentury:

Ing. Michael Šrámek


Pracovní zkušenosti

2022 - nyní

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
ředitel

2020 - 2022

Městská část Praha 3
vedoucí odboru technické správy majetku a investic

2019

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
vedoucí odboru správy nemovitostí a hospodářských činností/zástupce ředitele a.s.

2017 - 2019

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
vedoucí oddělení správy nemovitostí

2014 - 2017

Městská část Praha 3
referent odboru technické správy majetku a investic/stavební technik


Vzdělání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s.
Management rozvoje měst a regionů, Praha (dálková forma)

Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha
Management rozvoje měst a regionů (dálková forma)

Střední průmyslová škola, Praha
Strojírenství

Ashwaubenon High School, Wisconsin, USA (junior)


Jazykové znalosti

Angličtina