Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyOdbor správy nemovitého majetku AHNM

Činnost Odboru správy nemovitého majetku zabezpečuje 5 oddělení:
·    oddělení majetkoprávní
·    oddělení evidence a účtování nemovitého majetku
·    oddělení územní správy nemovitého majetku Praha,
·    oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice
·    oddělení územní správy nemovitého majetku Brno

Odbor správy nemovitého majetku zabezpečuje, prostřednictvím jednotlivých oddělení, uzavírání smluvních vztahů týkajících se nemovitého majetku v příslušnosti hospodařit ČR-MO ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, vyjma převodů nepotřebného nemovitého majetku v příslušnosti hospodařit ČR-MO mimo resort. Dále řeší vydávání vyjádření účastníka (vlastníka pozemků, souseda) v řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účastní se řízení podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vydává závazná stanoviska podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jako účastník podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a zabezpečuje nabývání nemovitého majetku.

Územním obvodem působnosti oddělení územní správy nemovitého majetku Praha je území vymezené správními obvody okresů:
Benešov, Beroun, Česká Lípa, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Nymburk, Písek,
Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Rakovník, Rokycany, Sokolov, Strakonice, Tachov, Teplice, Ústí nad Labem

Územním obvodem působnosti oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice je území vymezené správními obvody okresů:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Jihlava, Pelhřimov a Tábor.

Územním obvodem působnosti oddělení územní správy nemovitého majetku Brno je území vymezené správními obvody okresů:
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Frýdek-Místek, Hodonín, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo.

Oddělení územních správ nemovitého majetku Praha, Pardubice a Brno se nevyjadřují a nevydávají závazná stanoviska v řízeních podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za Ministerstvo obrany jako dotčeného orgánu. Uvedené je v působnosti Odboru ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem MO:
Přestěhované pracoviště OÚZ Praha / OdOÚZ Čechy na nové působiště – Rooseveltova 620/23, 160 00 Praha 6, má tyto kontakty
:  
Jaroslav Janoušek – vedoucí oddělení: 973 215 911, 725 550 766
Ing. Karol Jókai – zástupce vedoucího oddělení: 973 215 927, 602 249 787
Jana Janoušková:  973 215 928
Ing. Jana Vlčková: 973 215 931
Olga Jelínková - Hancová: 973 215 910
E-mailová adresa:   odouz.pha@centrum.cz
Datová schránka:    ID hjyaavk
www.army.cz - Vyřizování žádostí k výstavbě a ÚPD

Informace k nepotřebnému majetku MO, určeného k odprodeji, řeší Odbor nakládání s nepotřebným majetkem Sekce nakládání s majetkem MO: www.annm.army.cz, e-mail: onnm@army.cz

Kontakty odboru správy nemovitého majetku AHNM:

Ředitelství Praha:

Zástupce ředitele - ředitel odboru
Ing. Dalibor Kadlec

Asistentka: Jana Chaloupková
Tel.: 973 206 355, fax: 973 206 345, e-mail: AHNM@army.cz

Regiony:

Oddělení územní správy nemovitého majetku Praha:
Vedoucí:    Ing. Aleš Kudrlička

Zástupce:    Ing. Martin Švejnoha
tel.: 973 206 234

Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice:
Vedoucí:    Ing. Slavomil Mareš

Zástupce:     Ing. Iva Jarošová
tel.: 973 245 666

Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno:
Vedoucí:    Ing. Jaroslav Valchář

Zástupce:    Ing. Miroslav Popp
tel.: 973 445 949