Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyOdbor logistiky a zabezpečení AHNM

Činnost Odboru provozu nemovité infrastruktury zabezpečují 3 oddělení:
·    oddělení logistiky
·    oddělení dopravy
·    oddělení zabezpečení

Odbor logistiky a zabezpečení zajišťuje, prostřednictvím jednotlivých oddělení, decentrální pořizování majetku a služeb prostřednictvím přímého nákupu nebo veřejných zakázek malého rozsahu k zabezpečení běžného života AHNM v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zaúčtování pořízeného movitého majetku, jakož i účetní změny v evidenci majetku, provoz automobilní techniky včetně školení k přepravním úkonům v souladu se Zákonem č.361/2000 Sb. o provozu po pozemních komunikacích a zabezpečuje údržbu a provoz výpočetní techniky, vnitřní chod AHNM včetně kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany. 

Kontakty:

Ředitelka odboru
Bc. Dagmar Suchomelová

Tel.: 973 206 353

Asistentka
Denisa Pechová, tel.: 973 206 242, e-mail: pechovad@army.cz

Oddělení logistiky:
Zástupce ředitelky odboru - vedoucí oddělení: Miloš Ptáček, tel.: 973 206 235, e-mail: ptacekm@army.cz

Oddělení dopravy:
Vedoucí:    Tomáš Chmel, tel.: 973 206 231, e-mail: chmelt1@army.cz

Oddělení zabezpečení:
Vedoucí:    Ing. Petr Kobliha, tel.: 973 445 727, e-mail: koblihap@army.cz