Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyMinisterstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12
P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1


Ředitel:
Ing. Dalibor Valder
pověřen řízením


Sekretariát:
Dagmar Knapová
Kontakty:
Tel.: 973 206 218
Fax: 973 206 317

Petra Dvořáková
e-mail: AHNM@army.cz


Kontakt na konkrétní odbory naleznete přes strukturu každého odboru.


webmaster:
Tomáš Bartoň
e-mail: Tomas.Barton@army.cz